Ontwerp een vergelijkbare site met WordPress.com
Aan de slag

Dilemma’s rond respect

De GuluQ van de week

AL BARR -DE BRON VAN ALLE GOEDHEID | RESPECT

Als praktiserende moslim in Nederland kom je op je werk of in een samenkomst met andersdenkenden wel eens onverwacht en ongewenst in situaties terecht, waarbij je de keuze moet maken: doe ik mee of haak ik af? Voel ik mij prettig hierbij of voel ik mij onveilig? Zeg ik er iets van of houd ik mijn mond?

Rituelen

Zo kan het gebeuren dat bij een workshop of diploma-uitreiking wordt verwacht dat je meedoet aan bepaalde rituelen en meditaties die oorspronkelijk voortkomen uit het hindoeïsme en boeddhisme. Of dat er drank geschonken wordt tijdens een diploma-uitreiking van een opleiding die je gevolgd hebt of dat je tijdens een oefening een man diep in de ogen moet kijken zodat je elkaars ziel zou kunnen lezen. Dat is me allemaal al eens overkomen.

Er wordt klaarblijkelijk vanuit gegaan dat iedereen dat prima vindt, maar ik ben moslim. Uitnodigingen om een ander pad te bewandelen zijn niet aan mij besteed, want afgoderij ligt op de loer. Mijn pad is de islam en daar voel ik me vredig en zuiver bij.

Dilemma

En wat doe je dan, als je je ongemakkelijk en onveilig voelt? Je geeft dat aan en zegt dat je je even terugtrekt zolang het duurt, of je vertrekt als dat mogelijk is.
En wat doe je dan als begeleider als iemand je onderbreekt en kritische vragen stelt en aangeeft niet mee te willen doen met een meditatie of oefening en daarmee de groepssfeer beïnvloedt?

Assertief of onrespectvol?

Ik ben assertief en zeg er iets van. Ik heb meerdere keren meegemaakt dat er respectvol op wordt gereageerd. Dat ze het waarderen dat ik trouw aan mezelf blijf.

Ik heb ook anders meegemaakt, tientallen jaren geleden, toen ik bij een teambuildingsessie was van een islamitische organisatie gegeven door een niet-moslim. Ook toen gaf ik mijn grenzen aan en deed ik niet bij een bepaald onderdeel. . Ik werd een spelbreker genoemd door een van de begeleiders. Zij vond mij niet respectvol. Besefte ik wel dat ik er verantwoordelijk voor was dat de groepsdynamiek verstoord werd? Ik schrok van haar felle reactie en voelde me erg alleen, omdat ik mij niet gesteund voelde door mijn collega’s. Die zeiden namelijk niets omdat ook zij waren geschrokken van de reactie van de begeleider.

Zo zie je maar weer dat wat de een assertief en trouw aan jezelf noemt de ander onrespectvol en onbeleefd vindt.

Veilige kaders

Hoe je het ook noemt, het blijft ongemakkelijk voor de begeleider en de groep als iemand weerstand biedt en het blijft ongemakkelijk als jij degene bent die voelt weerstand te moeten bieden. Als je vaak in dezelfde kringen verkeert met mensen met dezelfde interesses en/of levensovertuiging als jij, kan je een inschattingsfout maken.

Er open over communiceren kan er voor zorgen dat respect voor elkaar de boventoon blijft voeren. Zelf schep ik, als het een samenkomst van mensen met verschillende achtergronden betreft, het liefst vooraf veilige kaders waarbij eenieder zich veilig en welkom voelt. Dit is heel goed mogelijk als je bereid bent om een andere bril op te zetten en navraag te doen naar iemands wensen en behoeften, normen en waarden waar je zo mogelijk rekening mee kunt houden.

Ongeduld is weerstand tegen leren

AS SABUR | DE GEDULDIGE | GEDULD

Denk jij ook bij geduld dat je niets hoeft te doen, alleen maar wachten? Geduld is degelijk iets doen (fysiek) of iets denken (geest).

Toen ik het verlangen had iets tastbaars te maken, met de deugden en de Eigenschappen van Allah, begon ik met korte stukjes te schrijven voor het geval ik de kans zou krijgen om er een echte kaartenreeks van te maken. Geduld is eigenlijk nu iets doen waar je straks profijt van kunt hebben. Die stukjes zijn mijn inspiratie geworden voor de hele set GuluQ-Kaarten.

Door toename van de digitale wereld, automatisering en huishoudelijke apparaten kan bijna alles direct en heel snel. Vragen worden snel beantwoord, probleempjes worden snel opgelost.

Geduld opbrengen verschuift zichtbaarder naar ons innerlijke zelf. Wat wij steeds meer aan het leren zijn, is geduld te hebben met ons zelf. Als verandercoach weet ik dat verandering makkelijker gerealiseerd wordt als het in kleine stapjes gebeurd. En daar heb je een lange adem voor nodig. Het raakt mij enorm dat doodsoorzaak nummer 1 tegenwoordig bij jongeren zelfdoding is. Met geduld bereiken we veel meer met onszelf en zien we wat het leven van ons wil.

Ongeduld is weerstand tegen leren. Als ik ongeduldig ben, vraag ik mij af wat ik aan het leren ben. En die vraag brengt mij iedere keer bij de waarheid over mijn ZELF (ziel).

Geduld, de deugd die je je leven lang nodig zal hebben, vooral in tijden dat het even niet meezit.

Geduld is ook wat we jaarlijks tijdens de Ramadan nog meer mogen cultiveren. Ik wens jullie allen een gezegende Ramadan!

Ike Amanatkhan

Daadkracht = kracht in veelvoud

De GuluQ van de week

AL MAJID -DE GLORIERIJKE | DAADKRACHT

In het woord daadkracht zitten verschillende krachten verborgen:

  1. Allereerst wordt de daad altijd vooraf gegaan door de intentie, die krachtig is.
  2. Die intentie kan worden uitgesproken, waardoor je je intentie in woorden vat. Dan is het een belofte, aan jezelf of aan een ander.
  3. Het woord daad duidt zelf al op kracht. Er is immers kracht nodig om iets te doen, om een daad te verrichten. Je moet er altijd voor in beweging komen, of het nu een grote of kleine beweging is.
  4. Als je over de deugd daadkracht beschikt zet je je gedachten en je woorden om in daden.

De discipline van mijn moeder

Mijn moeder is altijd heel daadkrachtig geweest. Behalve dat ze het huishouden deed, zorgde ze ook voor ons, hield ze de tuin bij en hielp ze mijn vader, die boer was, op het land. Toen ze met mijn vader zou trouwen, zeiden haar vriendinnen: “In Nieuw-Weerdinge zijn de boeren rijk. Je zal een mooi leventje leiden.” De werkelijkheid was dat ze de dag na de bruiloft al werd geacht mee te helpen op het land. Ik heb haar nooit horen klagen. Ze heeft zich altijd gevoegd en leek er geen moeite mee te hebben. Ze was enorm gedisciplineerd.

Onze moeder verwachtte het ook van ons, haar dochters, dat we een actieve houding hadden. Dat we daadkrachtig waren; de handen uit de mouwen steken; uit onszelf het werk oppakken dat er gedaan diende te worden. Ik zorgde ervoor dat ik de klusjes in de ochtend deed en dan kon ik gaan en staan waar ik wilde. Stofzuigen en afstoffen en de bloemen water geven en één keer in de week in de zomer het gras maaien rondom het huis. Verder hielp ik ook in de tuin door te schoffelen en de grond om te spitten en op het land door onkruid te wieden.

Maatschappelijke daadkracht

Van mijn vader leerde ik dat daadkracht ook op andere vlakken kan worden ingezet, namelijk op het maatschappelijke vlak. Behalve dat hij boer was, was hij ook op allerlei andere manieren actief. Hij was politiek actief, zat in de gemeenteraad en was voorzitter van verschillende belangengroepen in het dorp. Hij kon niet tegen onrecht en veel mensen uit het dorp wisten hem te vinden als ze hulp nodig hadden bij het schrijven van bezwaarschriften. Ook vond hij het belangrijk om de boodschappen en andere aankopen zoveel mogelijk in het dorp te doen om de lokale middenstanders te steunen.

Beiden naderen de 90 jaar. Ik ben dankbaar dat ze nog onder ons zijn. De daadkracht is nog aanwezig, maar ze kunnen niet meer wat ze vroeger konden. Als we nu met ons gezin op bezoek gaan bij opa en oma, kook ik van tevoren en neem ik alles mee. Mijn moeder spreekt haar dankbaarheid elke keer uit. Ze heeft haar hele leven al voor anderen gezorgd en is nu al moe bij de gedachte dat er bezoek komt: “Ik ben zo blij, kind, dat je dit wil doen, want ik zag er zo tegenop om te koken.”

Vanwege de ouderdomsklachten blijft er wel wat werk liggen in en om het huis. Daarom ben ik blij met het plan van mijn oudste dochter om als kleinkinderen actiever te worden. Vaker op bezoek gaan en dan de klussen in en om het huis doen. Werk uit handen nemen. Hun lasten verlichten.

Het is nog een plan, dat al in woorden maar nog niet in daden is omgezet. In sha Allah zullen ze het doen. Nu kan het nog en later zullen ze er blij mee zijn dat ze het gedaan hebben. Eigenlijk zit er in daadkracht vierdubbele kracht: de intentie, het woord, de daad en blijdschap achteraf. Hoe glorieus is dat!

Pijn en verdriet ontwikkelt innerlijke kracht

De GuluQ van de week

AL MATIN | DE STERKE | KRACHT

De dynamo van mijn fiets is leeg


Ik vond het steeds moeilijker om naar haar toe te gaan. Dat ze achteruit ging, had zij zelf nog het meeste moeite mee, dat wist ik ook. Ze was blij en dankbaar als ik er was. Ze voelde haar ook veilig merkte ik. En daar deed ik het voor. Het kleine beetje dat ik nog kon geven, gaf ik omwille van Allah.

Het begon wel van mij steeds meer te vragen. Mijn andere rollen kwamen ook onder druk te staan. Ik had al op werk qua tijd het een en ander geregeld toch kwamen er onvoorziene zaken in privésfeer waar mijn hulp als moeder en dochter ook broodnodig bleek. Het leek wel of ik nog meer op de proef gesteld werd. En toch bleef ik kalm en ging de uitdaging aan. Allah belast geen ziel boven zijn kunnen, dacht ik dan.

Prompt zakte toch mijn weerstand na een paar maanden heel sterk te zijn geweest en kreeg ik corona. Het lichaam gaf aan dat het te veel voor mijn geest geworden was. Ik moest een stapje terugdoen. Mijn rol als zusje, moest op on-hold. Tien dagen later sterft ze. Zo lang heb ik haar dan ook niet gezien.

Ze wilde graag dat ik de laatste wassing voor haar zou doen. Ik had wel een tijd geleden een cursus lijkwassing gedaan. Maar op een pop oefenen is toch net iets anders dan het levenloze lichaam van je zus wassen. Dat ik het er moeilijk meehad vertelde mijn lichaam mij: veelvuldig naar de wc, diarree op het moment dat het zou starten. Het wassingsteam was geduldig en heeft mij de ruimte gegeven om te verwerken. We zijn gestart toen ik er helemaal ready voor was zowel geestelijk als lichamelijk.  Achteraf erg dankbaar dat ik dit heb kunnen doen voor mijn zus.

Zij is nu amper vijf maanden overleden. Soms vat ik het nog niet. Desondanks was ik vrij snel in staat om mijn leven weer op te pakken. Wel merk ik dat de rouw aanwezig is:  sinds mijn zus overleden is, heb ik bijvoorbeeld moeite met op de fiets stappen. Ik ben maar 1 x op de fiets gestapt, terwijl ik dat dagelijks deed toen ze leefde. Waarschijnlijk heeft mijn hersenen ooit opgeslagen dat fietsen iets van ons beide is.  Als jonge tieners leerden we elkaar fietsen op de galerij. Wat een lol hadden we samen.

Moge Al Matin mij nog meer kracht schenken, zodat het mij lukt om die fiets op te komen. En moge Allah mijn zus genadig zijn. Amien.

Wanneer heb jij voor het laatst kracht ingezet?

Ike Amanatkhan

#GuluQ-kaarten #AlMatin #Kracht #deugdzaamleiderschap

Twee zielen, één gedachte

Herken je dat? Dat een vriendin in de chat iets typt wat jij ook net aan het typen was. ‘Twee zielen, één gedachte’, zo is het gezegde. Het is een klein wonder. Of dat je al fietsend op zoek bent even buiten de stad en terwijl je zoekt, kom je wandelaars tegen die er ook op zoek naar zijn. Maar het blijkt dicht te zijn. Omdat je toch ergens iets wil gaan drinken met je dochter, ga je bij een ander restaurant zitten, dat kilometers verderop staat. En wat schetst je verbazing: die wandelaars komen daar ook binnen lopen.

Toevallig?

Nu zijn bovenstaande toevalligheden nog kleine wondertjes, want het is wel logisch dat je vriendin een beetje dezelfde gedachtengang heeft als jij, en het is begrijpelijk dat de wandelaars naar een zelfde soort restaurant gaan als jij, maar soms zijn de toevalligheden zo toevallig dat het niet meer toevallig is, als je begrijpt wat ik bedoel.

Verwondering

Zo was ik al maanden van plan om een tondeuse te kopen voor mijn man en zonen, omdat de oude stuk is. Ik speel thuis voor kappertje en dat bevalt ons goed. Maar nu was er een tandje afgebroken van het kammetje dat op het scheergedeelte vastgeklemd zit, waardoor je als kapper bijzonder goed moet oppassen om niet iemands huid te raken, vooral niet bij de oren …. 😮

Na maanden uitstel en héél voorzichtig knippen besloot ik afgelopen zondag om online een tondeuse te bestellen van merk X. Hij zou dinsdag bezorgd worden. Tot mijn verbazing stond hij echter maandagmiddag al pontificaal op de keukentafel toen ik thuis kwam van mijn werk. Ik vond het ook wel wat gek dat de kinderen zonder te vragen zo maar het pakketje hadden opengemaakt.

Ik kon mijn oren en ogen niet geloven

Maar nee, het was niet mijn pakket.

“Deze tondeuse heeft papa vandaag gekocht,” zeiden de kinderen. Ik kon mijn oren en ogen niet geloven: “Huh???” en “Maar ik heb volgens mij precies dezelfde gekocht!”

Dit is toch heel verwonderlijk, nietwaar? Na al die tijd… en van alle merken…. en alle tondeuses van dat merk… kozen wij uitgerekend deze ene?

Retour

Ik zei nog voor de grap: “Nou, dan moet hij de tondeuse maar terugbrengen naar de winkel, want die van mij was vast goedkoper.” De volgende dag werd het pakket geleverd en inderdaad, het was precies dezelfde tondeuse, maar dan wel 7 euro duurder. Mijn man, die bekend staat als koopjesjager, had mij weer eens verslagen. Alhoewel, zo verwonderlijk is dat niet, want dat is precies de reden dat ik hem de boodschappen laat doen. Maar het gevolg was in elk geval dat mijn tondeuse retour moest worden gestuurd.

Soms zeg ik tegen mijn man, dat wij, naarmate we ouder worden, steeds meer op elkaar gaan lijken. Dat we als twee zielen steeds meer samensmelten. Hij is er niet zo mee eens, maar ik vind dat hij steeds schattiger wordt…. 😉

De deugdenkaarten of reflectiekaarten zijn verkrijgbaar via https://www.keiindeugden.nl/categorie/deugdenkaarten/
© Annelies Wiersma e.a. – Uitgeverij ACT on Virtues

Vast zitten in Nederland

Al drie jaar lang hebben we oma van vaderskant uit Algerije niet gezien noch de rest van de familie, terwijl we normaal gesproken elk jaar op vakantie gaan. Het enige contact dat er is, is via Whatsapp, waarbij we elkaar in elk geval nog kunnen zien en spreken.

Grenzen gesloten

Twee jaar lang waren de grenzen dicht vanwege corona en was er geen enkele mogelijkheid om naar Algerije te vertrekken, behalve dan als een naast familielid zou sterven. Maar dat hadden we natuurlijk liever niet.

We zouden dan eindelijk dit jaar vertrekken in de meivakantie, maar een maand voor de reis stortte de vliegtuigmaatschappij het geld terug, zonder opgave van reden. Of het aan de vliegtuigmaatschappij lag of aan de Algerijnse overheid weten we niet. Feit is, dat mijn man opnieuw zijn moeder niet in de armen kon sluiten. Er wordt overduidelijk een beroep gedaan op ons uithoudingsvermogen.

Alle mogelijkheden onderzoeken

Mijn jongste dochter onderzoekt nu alle mogelijkheden om alsnog te kunnen gaan in de zomervakantie. Met het vliegtuig via Duitsland of Frankrijk, of met de auto en boot via Spanje. Maar er zijn een paar struikelblokken. We zullen dan met de auto naar Duitsland of Frankrijk moeten reizen, de prijzen zijn in de zomer enorm hoog en wat de boot betreft, blijkt men bij de Spaanse douane in Alicante om het vaccinatiepapieren vragen. Straks staan we daar, maar kunnen we alsnog de boot niet op, omdat we ervoor gekozen hebben ons niet te laten inenten tegen Covid-19.

Mijn man denkt dat het beter is om in september te gaan, maar dan kan niet iedereen mee vanwege school of werk. Bovendien is het niet zeker of de coronacijfers weer oplopen waardoor de grenzen weer dichtgaan en wij daar vast komen te zitten. Dat is een vriendin van mij overkomen die drie maanden vast heeft gezeten in Marokko, waarbij ze het huis alleen mocht verlaten om boodschappen te doen.

Uithoudingsvermogen

Doorgaans gaat uithoudingsvermogen vooral over iets dat je doet en lang volhoudt. Maar dit keer gaat het over iets dat we gedwongen worden te laten voor wat het is. Het uithoudingsvermogen zit hem dus vooral in het lange wachten. We kunnen weinig beginnen. In plaats van dat we vast zitten in Algerije, zitten we nu eigenlijk vast in Nederland.

We zijn niet de enigen

Toch proberen we er ons niet al te druk over te maken. Dat heeft namelijk geen zin. Dit is ons lot.

We smeken Allah dat Hij onze reis mogelijk zal maken. We beseffen ook dat we niet de enigen zijn, die vastzitten. Er zijn zoveel mensen die hun naasten niet kunnen bezoeken.

Bovendien zijn we dankbaar dat we elkaar hebben, dat we veilig en gezond zijn, en dat er wel ergere dingen zijn dan vastzitten in Nederland, alhamdoelillah.

Zo houden we het nog wel uit!

De deugdenkaarten of reflectiekaarten zijn verkrijgbaar via https://www.keiindeugden.nl/categorie/deugdenkaarten/
© Annelies Wiersma e.a. – Uitgeverij ACT on Virtues

afb. flickr.com

Betrokkenheid op het werk

Deze week kan ik mijn betrokkenheid tonen. Ik werk normaal gesproken de ene week anderhalve dag en de andere week een hele dag plus twee halve dagen. Maar deze week werk ik, vanwege ziekte van mijn collega’s bijna fulltime. Dit hadden we van tevoren zo afgesproken. De één neemt waar voor de ander in geval van ziekte of andere onvoorziene omstandigheden.

Allerlei technische problemen

Maar gisteren eiste dat wel zijn tol. Want er werd naast betrokkenheid een groot beroep gedaan op verschillende deugden, zoals inzet, geduld, inlevingsvermogen, creativiteit, inzicht en vooral op uithoudingsvermogen. Behalve dat ik er alleen voorstond, waren er allerlei technische problemen met de telefoon en de wifi. We waren telefonisch niet bereikbaar én de vrijwilligers die het internet nodig hadden, konden hun werk niet goed doen – en klaagden daarover steen en been en vroegen mij constant om hulp.

Mijn accu was ook bijna leeg

Ik had de hele ochtend vanaf 8 uur gewacht op de monteur, terwijl ik had gedacht dat ik tussendoor nog wel even naar huis kon om: eten te koken, zelf te eten en mijn eigen telefoon op te laden, want de accu was bijna leeg. Maar nee, de afspraak bleek niet te zijn bevestigd, maar ze wilden wel een gaatje maken. Ze zouden ergens tussen 8 en 1 komen. Hij kwam laat en kon het probleem niet oplossen vanwege een kabelbreuk. In elk geval was het laat en kon ik niet meer naar huis.

Nou, mijn accu was ook bijna leeg!

Een ‘kinderachtig’ moment

Toen één van de kinderen zijn handen over zijn oren deed, terwijl ik tegen hem sprak, zei ik: “Nou, als jij niet met mij wil praten, praat ik ook niet met jou.” Dat was het ‘kinderachtige’ moment dat ik besefte, dat ik even verbinding met míjn innerlijk kind moest maken. Al die dingen hadden immers met contact te maken. “Ik ben moe!” jammerde ik een aantal keren. Daarna voelde ik me meer ontspannen.

Verrassing!

Na tien uur werken kwam ik afgepeigerd thuis en werd ik blij verrast. Mijn man Ali, die vanaf 4 uur ’s ochtends opstaat om naar zijn werk te gaan en die bij thuiskomst geen eten op tafel vond, had een overheerlijke maaltijd voor het gezin bereid, waar ik werkelijk mijn vingers bij heb afgelikt. Ali kreeg natuurlijk ook een dikke zoen!

Ik ben er weer klaar voor

Ik kroop gisteravond om 21.00 uur onder de wol en vandaag ben ik er weer klaar voor om mijn betrokkenheid te tonen.

De deugdenkaarten of reflectiekaarten zijn verkrijgbaar via https://www.keiindeugden.nl/categorie/deugdenkaarten/
© Annelies Wiersma e.a. – Uitgeverij ACT on Virtues

Enthousiaste vogelaar

Als mijn jongste dochter vraagt of ik wil wandelen, bedoelt ze tegenwoordig eigenlijk altijd vogels spotten om ze op de foto te zetten. Waar ik normaal gesproken flink doorstap, weet ik dat een wandeling met haar eerder een zoektocht is naar vogels die zij nog niet eerder op de plaat heeft vastgelegd.

Vogelgezang

Inmiddels weet ze zoveel te vertellen over allerlei vogelsoorten en kan ze ook onderscheid maken qua vogelgezang, dat we haar met recht een vogelaar mogen noemen. Ik ken het geluid van kraaien en duiven, maar zij herkent ook het verschil tussen houtduiven en tortelduiven, de zwartkop en de glanskop, de grutto, tjiftjaf, merel, roodborst, buizerd, kievit en nog vele andere vogels. Door haar ken ik nu inmiddels ook meer namen van vogels.

De grote bonte specht

Zij loopt voor ons uit om foto’s te kunnen maken of haalt ons in, zodat wij niet steeds stil hoeven staan. Haar enthousiasme werkt zo aanstekelijk dat wij, als we de grote bonte specht op de boom horen tikken, gelijk opkijken en ons afvragen van welke kant het geluid komt. We lopen dan rond tot we hem ineens in het volle zicht hebben, alsof hij speciaal voor ons poseert.

De ijsvogel

Het lukt helaas niet altijd om een geschikte foto te maken. Een paar dagen geleden schoot ineens de ijsvogel voorbij, waarvan ik even dacht dat het een libelle was met zijn prachtig blauw fluoriserende kleur. Maar voor we het wisten was de vogel alweer gevlogen.

Een koereiger

Vanochtend gingen we op zoek naar de nachtegaal. We hoorde hem wel, maar we hebben hem niet gevonden. Het is ook geen opvallende vogel met zijn bruine kleur. Maar zingen kan hij wel! Op de terugweg spotten we nog wel een grote Canadese gans en een witte reiger. Ik trapte op de rem en bleef midden op de weg stilstaan. “Een koereiger!” riep mijn dochter enthousiast en zij maakte gauw door de autoruit heen een foto. Waarop mijn andere dochter zei: “Dat is geen echte vogel, dat is een standbeeld.” Wat hebben we gelachen.

De deugdenkaarten of reflectiekaarten zijn verkrijgbaar via https://www.keiindeugden.nl/categorie/deugdenkaarten/
© Annelies Wiersma e.a. – Uitgeverij ACT on Virtues

Natuurlijk overwicht

Toen ik op de school kwam werken als schoolleider, waren er al vele wisselingen van leerkrachten geweest. En dat hield niet zo maar op onder mijn bewind. Nieuwe leerkrachten waren soms binnen de kortste keren weer vertrokken omdat de leerlingen geen eerbied toonden.

Proefles

Daarom besloot ik dat ze de leerkracht die solliciteerde eerst een proefles zou geven. Dan konden we peilen wat zijn of haar didactische en pedagogische kwaliteiten waren. Was de leerkracht in staat om het uur met de klas op redelijke wijze te overleven, dan mocht hij of zij blijven. En anders zochten we verder.

Zo brutaal

Er kwam een heel lieve juf op gesprek voor de combigroep 5/6. We hadden meteen een klik en ik hoopte dat zij zou blijven. Maar na een half uur rende ze huilend de klas uit. Ik baalde ervan. Ik vroeg me af, waarom de kinderen zo brutaal tegen haar deden en constant de grenzen opzochten.

Hechtingsprobleem

Het rare was dat de kinderen zelf ook geschokt waren en zich pas realiseerden wat ze gedaan hadden, toen de juf huilend weg liep. Ik besefte dat de kinderen een hechtingsprobleem hadden. Ze waren al zo vaak in de steek gelaten. “Niemand blijft bij ons en niemand vindt ons de moeite waard. Nou, dan proberen we ze zelf wel weg te jagen.”

Dit is een blijvertje!

Maar gelukkig was de redding nabij. Op een dag kwam juf Marijke de klas binnen. Ze gaf een les, waarbij ze ook kinderen voor de klas haalde. Dat was best riskant, want ze kende de kinderen niet en de kans was aanwezig dat het mis zou gaan. Maar dezelfde kinderen die bij de andere sollicitanten veranderden in kleine monstertjes, waren als was in haar handen. Ze was niet alleen didactisch goed onderlegd, maar de kinderen voelden zich bij haar meteen op hun gemak. Het wonder was geschied. Dit was een blijvertje!

Zorgzaam en betrokken

Ik heb het een paar keer bij leerkrachten mogen aanschouwen. Dat ze een natuurlijk overwicht hadden waar de kinderen eerbied voor hadden. Als ze vervolgens een keer een dagje minder goed in hun vel zaten, waren de kinderen alsnog niet vervelend, maar juist heel zorgzaam en betrokken.

De deugden van een docent

Als ik zo eens terugkijk naar welke deugden deze natuurtalenten lieten zien, dan waren dat er heel veel, maar ik licht er een paar uit die misschien wel de deugden van een docent genoemd mogen worden, namelijk: aandacht, eigenheid, geloofwaardigheid, loyaliteit, toewijding, waardering en zorgvuldigheid.

Veiligheid

Kinderen voelen het, of je echt bent, of je er echt voor ze bent. Natuurlijk speelt de opvoeding die de kinderen thuis hebben gekregen ook een rol. Sommige kinderen maken thuis heel wat ellende mee, waardoor ze zich thuis niet gewaardeerd en veilig voelen. En dan is het heel belangrijk dat er iemand anders in het leven van zo’n kind is, die die waardering wèl laat blijken en die die veiligheid wèl biedt. Een leerkracht of docent is daar een aangewezen persoon voor. Hulde aan de docent!

De deugdenkaarten of reflectiekaarten zijn verkrijgbaar via https://www.keiindeugden.nl/categorie/deugdenkaarten/
© Annelies Wiersma e.a. – Uitgeverij ACT on Virtues

Slow food, slow travelling, slow salaat

Onze tijd is een tijd van gejaagdheid. We nemen nauwelijks tijd om over de dingen na te denken. En we doen nagenoeg alles snel.

Snel, snel, snel

Als we werken, willen we onze taken snel af hebben.
Als we koken, willen we zo snel mogelijk klaar zijn.
Als we bidden, zijn we in onze gedachten alweer bezig met wat we erna nog allemaal te doen hebben en wat we nog niet af hebben.
We nemen er geen tijd, rust en ruimte voor.

Bedachtzaamheid en duurzaamheid

Een paar jaar geleden interviewde ik Mohammed Kechouh en Rudy van der Aar van de Deen Travellers. Van hen leerde ik een les over bedachtzaamheid en duurzaamheid.

Volgens Mohammed is de mens óf een toerist, die gericht is om consumeren, óf een reiziger die dankbaar is voor alle mooie ontdekkingen die hij doet, óf een dienstbare en pro-actieve pelgrim. “We zouden als moslims allemaal moeten streven naar de levenshouding van een pelgrim,” vindt hij. “Dienstbaarheid is toch wel de kern van duurzaamheid.”

Bedachtzaamheid = ‘langzaamheid’

Behalve dienstbaarheid leggen de Deen Travellers ook de nadruk op bedachtzaamheid. Zelf noemt Mohammed dat ‘langzaamheid’. Geen fast food, maar slow food. Geen korte stedentrips, maar slow travelling. Geen schietgebedje, maar slow salaat.

Snelheid is het grootste gevaar

Mohammed: “De basis voor klimaatverandering is hebzucht. Door grote consumptiedrang willen mensen alles nú en zoveel mogelijk. Het gaat allemaal om snelle bevrediging. Terwijl slow food, slow travelling, slow salaat zoveel beter voor ons is. Snelheid is het grootste gevaar, ook van het gebed. Door rustig en geduldig op je doel af te gaan, krijgt álles meer betekenis.”

Rust en ruimte

Alles krijg meer betekenis als je bedachtzaam bent.
We zouden best wat bedachtzamer mogen zijn.
Dat zal ons rust en ruimte schenken.
En laat dat nu precies zijn waar we vaak zo naar verlangen.

Je kunt het hele interview met nog meer wijze lessen van de Deen Travellers lezen op Qantara.nl

De deugdenkaarten of reflectiekaarten zijn verkrijgbaar via https://www.keiindeugden.nl/categorie/deugdenkaarten/
© Annelies Wiersma e.a. – Uitgeverij ACT on Virtues